دانلود دفترچه تابلو فرمان لیفت کنترل (LC)

بازدیدها: 1522

آنچه در دفترچه تابلو خواهید آموخت:
تکنولوژي ساخت و ویژگی هاي تابلو فرمان
نکات و مراحل نصب و راه اندازي تابلو فرمان
سیم کشی جعبه سه فاز با تابلو فرمان
سیم کشی جعبه رویزیون
سیم کشی موتور
راه اندازي اولیه
شرح ترمینال هاي تابلو
نقشه سیم کشی تابلو فرمان
پارامترهاي برد اصلی
راه اندازي از طریق اینترنت
راه اندازي نهایی تابلو فرمان
جدول کد خطاها
جدول پیغام ها