آموزش لیفت دیزاینر

بازدیدها: 2440

برنامه ای مناسب جهت طراحی و ساخت نقشه های مربوط به آسانسور است. این نرم افزار ( lift designer 5 ) قادر است انواع مختلف آسانسورهای کششی و هیدرولیکی را طراحی کند و نقشه آنها را ترسیم نماید. برنامه قادر است تمامی محاسبات مورد نیاز در هنگام طراحی و نقشه کشی را انجام دهد و در نقشه لحاظ کند.

شما میتوانبد فایل PDF آموزش لیفت دیزاینر شامل 87 صفحه را در اینجا خریداری و دانلود نمایید.